محل تحویل کلیه محصولات درب کارخانه می باشد و در صورت درخواست ارسال توسط مشتری کرایه حمل دریافت میگردد .